Ubezpieczenie NNW

Nieszczęśliwy wypadek może zdarzyć się każdemu i w każdym miejscu. Ubezpieczenie NNW zapewnia ochronę 24 godziny na dobę, na całym świecie, w czasie pracy, w życiu prywatnym oraz podczas amatorskiego uprawiania sportu.

Ubezpieczenie zawierane jest standardowo na okres 12 miesięcy, ale można też wykupić ubezpieczenie na krótszy okres. Ubezpieczenie możesz zawrzeć w formie:
 • indywidualnej - ochroną objęta jest jedna osoba lub
 • rodzinnej - ochroną objęta jest rodzina: rodzice i dzieci pozostające na ich utrzymaniu.
 • grupowej - ochroną objęta jest grupa powyżej 5 osób.
Zakres ubezpieczenia NNW obejmuje:
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • uznanie następstw zawału serca oraz udaru mózgu jako następstw nieszczęśliwego wypadku
 • zwrot kosztów operacji plastycznych
 • ubezpieczenie assistance – oferowane w przypadku rocznego ubezpieczenia indywidualnego
Jeżeli zakres ubezpieczenia jest dla Ciebie niewystarczający, możesz go rozszerzyć o:
 • zwrot kosztów naprawy i nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz leczniczych środków technicznych w tym wózka inwalidzkiego; zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów oraz zwrot kosztów leczenia;
 • dzienne świadczenia za pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
W ubezpieczeniu NNW stosuje również progresywne ustalanie świadczeń co oznacza, że za każdy orzeczony uszczerbek na zdrowiu powyżej 50% Ubezpieczyciel wypłaci Poszkodowanemu podwójną wartość świadczenia.

Nasi Partnerzy

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7