Mieszkanie / Dom

Ubezpieczenie mieszkania/domu gwarantuje nam odszkodowanie w razie kradzieży, zalania czy zniszczeń spowodowanych przepięciem elektrycznym. Ubezpieczenie mieszkania przewiduje także ochronę ubezpieczeniową na wypadek powodzi, silnych opadów czy silnych wiatrów.  Ubezpieczenie dotyczy także ochrony przed ogniem. Do polis mieszkaniowych dołączane są także często usługi assistance, takie jak wizyta ślusarza czy hydraulika.
  • Ubezpieczenie obejmuje także skutki żywiołów, takich jak powódź czy huragan
  • Do polis mieszkaniowych bardzo często dołączane są usługi assistance, jak np. możliwość zamówienia usług hydraulika lub ślusarza
Do wyboru mamy sporą ilość zakładów ubezpieczeń. Trzeba jednak pamiętać, że poszczególne oferty bardzo się od siebie różnią. Nie tylko ceną, ale przede wszystkim zakresem ubezpieczenia. Zanim podpiszemy jakąkolwiek umowę, przeczytajmy dokładnie jej treść i sprawdźmy, czy polisa spełnia nasze oczekiwania.
Zanim ubezpieczymy dom czy mieszkanie, zastanówmy się, na jaką sumę chcemy się ubezpieczyć. Suma ubezpieczenia to kluczowe pojęcie występujące w umowie. Określa ono maksymalną wielkość odszkodowania, jaką możemy otrzymać w przypadku szkody.
Na polskim rynku pojawiły się już tzw. polisy all risks. W takim ubezpieczeniu nie znajdziemy wyszczególnienia ryzyk, przed którymi jesteśmy chronieni. Polisa ta obejmuje wszystkie ryzyka, z wyjątkiem tych, które są wyraźnie wyłączone w umowie. Ich spis znajdziemy w rozdziale „Wyłączenia”.
  • Sprawdźmy, czy ubezpieczenie obejmuje ryzyka, na jakich najbardziej nam zależy
  • Zwróćmy uwagę, na jaką sumę ubezpieczenia zawieramy umowę
  • Możemy zdecydować się na droższą polisę all-risks, czyli ubezpieczenie chroniące od wszystkich ryzyk
Składkę za ubezpieczenie płacimy jednorazowo lub w ratach. Okres umowy to najczęściej jeden rok. Pamiętajmy o wszystkich przedmiotach, które najczęściej wyłączone są z zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela. Należą do nich m.in. pozostawiona w domu gotówka, karty kredytowe. Dlatego wyjeżdżając na dłuższy czas z domu, zadbajmy o to, by przedmioty te zostały odpowiednio zabezpieczone. Pamiętajmy o tym, że posiadanie ubezpieczenia nie zwalnia nas z odpowiedniego dbania o własne mieszkanie. Ubezpieczyciel ma prawo nie wypłacić odszkodowania, jeśli do szkody dojdzie w wyniku tzw. rażącego niedbalstwa ubezpieczonego.

Gdy zawiadomimy ubezpieczyciela o szkodzie, ten skieruje do nas rzeczoznawcę, w celu ustalenia wartości szkód. By zgłosić szkodę, nie musimy fatygować się do oddziału zakładu. Wystarczy telefon, a w przypadku niektórych zakładów także e-mail. Niektórzy klienci zastanawiają się, czy do czasu pojawienia się rzeczoznawcy powinni pozostawić mieszkanie w takim stanie, w jakim było ono bezpośrednio po szkodzie. Dotyczy to głównie zalania czy też pożaru. Najlepszym rozwiązaniem jest samodzielne sporządzenie dokumentacji, czyli zrobienie zdjęć zniszczonego czy też okradzionego mieszkania. Taka dokumentacja bardzo skraca drogę do odszkodowania.

Nasi Partnerzy

  • 4
  • 5
  • 6
  • 7