Firma

Proponujemy zupełnie nowe, rewelacyjne i dopasowane branżowo ubezpieczenie Państwa firmy. Dzięki bardzo szerokiemu wachlarzowi ryzyk, które dowolnie możecie Państwo dobrać, zapewniamy najszerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Z poniżej wymienionych ryzyk, w dowolny sposób komponujecie Państwo dla siebie idealne ubezpieczenie.
 1. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 2. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 3. ubezpieczenie mienia w transporcie
 4. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia, wykorzystywanego w tej działalności,
 5. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym (dotyczy firm transportowych).
Dodatkowo proponujemy rozszerzenie ubezpieczenia o następujące opcje:
 • dewastacja/wandalizm,
 • katastrofa budowlana,
 • stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów,
 • błąd użytkownika i szkody elektryczne (dotyczy sprzętu elektronicznego),
 • utrata danych i oprogramowania,
 • zepsucie towarów wskutek rozmrożenia (branża gastronomiczna, sklepy spożywcze),
 • szkód elektrycznych (dotyczy maszyn elektrycznych) ,
 • dodatkowe koszty działalności (poniesione w skutek zakłócenia lub przerwą w działalności gospodarczej spowodowane szkodą w ubezpieczonym miejscu od ognia i innych zdarzeń losowych).
Nasza Agencja  może ubezpieczyć wybrane rodzaje mienia Ubezpieczającego znajdujące się w każdym miejscu na obszarze RP poza lokalizacją.

Do Państwa dyspozycji pozostaje bardzo rozległy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
 • OC Pracodawcy
 • OC za wózki widłowe
 • OC za podwykonawców
 • OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług
 • OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego
 • OC za szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego  (parkingi strzeżone)
 • OC za szkody w rzeczach ruchomych przekazanych Ubezpieczającemu w celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli, czyszczenia lub innych podobnych czynności
 • OC najemcy za szkody w nieruchomościach jak i w rzeczach ruchomych
 • OC za produkt
 • OC za szkody powstałe w skutek połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami, albo dalszej obróbki wadliwego produktu
 • OC za szkody powstałe w skutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń Ubezpieczającego
 • OC za zanieczyszczenie środowiska
 • OC za przeniesienie chorób zakaźnych (zakłady fryzjerskie, kosmetyczne)
 • OC za wypadki powstałe poza granicami RP.
W celu zapewnienia Państwu kompleksowej ochrony, mamy możliwość wprowadzenia klauzul dodatkowych:
 • Automatycznego ubezpieczenia nowych środków trwałych
 • Automatycznego kontynuowania ubezpieczenia
 • Stempla bankowego i pocztowego (za datę prawidłowego opłacenia składki uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego)
 • Strata finansowa
 • Reprezentantów
 • Drobnych robót budowlano-montażowych
 • Ubezpieczenia katastrofy budowlanej
 • Aktów terrorystycznych (odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku: ognia, wybuchu, upadku statku powietrznego, akcji ratowniczej- będących bezpośrednim następstwem aktów terrorystycznych)
 • Rozszerzenie ubezpieczenia przenośnego sprzętu elektronicznego poza obszar RP
 • Utrata dokumentów i koszty utylizacji leków (apteki)
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenia strajków, zamieszek i rozruchów.
Pomożemy Państwu dokonać właściwego wyboru, wyjaśnić wszelkie niejasności oraz obliczymy składkę ubezpieczeniową.

Pozostajemy w przekonaniu, iż dołączą Państwo wkrótce do grona naszych Klientów.

Nasi Partnerzy

 • 4
 • 5
 • 6
 • 7