NNW

DLA KOGO?
dla właścicieli pojazdów oraz kierowców, którzy chcą mieć zapewnioną pomoc finansową dla siebie lub bliskich w sytuacji utraty zdrowia lub życia

ZAKRES UBEZPIECZENIA
trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków: uszkodzenie ciała, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy lub pasażera 


NNW. Tego typu ubezpieczenie jest dobrowolne i zawierane na okres 12 miesięcy. Obejmuje wypadki powstałe na terenie RP oraz poza jej granicami. Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący tj. kierowca i pasażerowie, a świadczenia wypłacane są niezależnie od tych przysługujących z polisy OC czy też innych zawartych umów NNW.

Nasi Partnerzy

  • 4
  • 5
  • 6
  • 7