Ochrona prawna

DLA KOGO?
dla właścicieli pojazdów, którzy chcą otrzymać wsparcie w obronie swoich prawnych interesów 

ZAKRES UBEZPIECZENIA
ochrona prawnych interesów ubezpieczonego


Ochrona prawna to ubezpieczenie, które gwarantuje pokrycie kosztów pomocy prawnej związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu lub jazdą w pojeździe w charakterze pasażera. Pomoc obejmuje m.in.:
  • koszty porad, opinii lub konsultacji prawnych,
  • wynagrodzenia adwokata albo radcy prawnego,
  • koszty sądowe,
  • koszty procesu zwracane stronie przeciwnej w wypadku przegrania sprawy,
  • pożyczkę na kaucję w przypadku aresztowania.

Nasi Partnerzy

  • 4
  • 5
  • 6
  • 7