Sąd Najwyższy: Rekompensata kosztów pojazdu zastępczego aż do zakupu nowego auta

Utworzono .

Ubezpieczyciel powinien zrekompensować z OC sprawcy wszelkie celowe i uzasadnione wydatki poniesione przez poszkodowanego na pokrycie kosztów wynajmu auta zastępczego aż do momentu, gdy sfinalizuje on zakup nowego pojazdu – orzekł Sąd Najwyższy.

SN wydał swój werdykt w odpowiedzi na wątpliwości prawne Sądu Okręgowego w Katowicach. Ten ostatni zwrócił się z następującym zapytaniem:
„Czy w świetle art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.) oraz art. 361 k.c. podlega kompensacji w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  posiadaczy pojazdów mechanicznych poniesiony przez poszkodowanego koszt wynajmu pojazdu zastępczego za okres przypadający od dnia następnego po dniu wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela i do dnia nabycia innego pojazdu mechanicznego w miejsce uszkodzonego, gdy wymienione odszkodowanie ustalone zostało w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością pojazdu mechanicznego sprzed zdarzenia powodującego szkodę, a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym, gdyż naprawa pojazdu okazała się niemożliwa lub nieopłacalna (tzw. szkoda całkowita)?”.

22 listopada Sąd Najwyższy odpowiedział na powyższe zapytanie, podejmując uchwałę (III CZP 76/13) następującej treści:
„Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego w okresie niezbędnym do nabycia innego pojazdu mechanicznego, jeżeli odszkodowanie ustalone zostało w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością pojazdu mechanicznego sprzed zdarzenia powodującego szkodę a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym, którego naprawa okazała się niemożliwa lub nieopłacalna (tzw. szkoda całkowita)”.


AM, news@gu.com.pl
(źródło: Sąd Najwyższy)

UFG: NIEPOROZUMIENIA ZWIĄZANE Z OC

Utworzono .

 

Z monitoringu dyskusji na formach internetowych oraz zgłoszeń do Centrum Obsługi Klienta Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wynika, że wiedza Polaków o OC pojazdów mechanicznych jest dość niska. Na podstawie tych dwóch źródeł UFG stworzył listę najczęstszych nieporozumień, które krążą wokół tych produktów ochronnych.

Fundusz przypomina, że komunikacyjne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest jednym z najbardziej popularnych w Polsce, gdyż obowiązkowo musi posiadać je ponad 24 milionów właścicieli pojazdów: samochodów osobowych i ciężarowych, motocykli, motorowerów, ciągników, quadów itp. Mimo to, jak szacuje UFG, po polskich drogach jeździ około 250 tysięcy pojazdów bez OC.

Proama ubezpiecza „szkody wężykowe"

Utworzono .

Od października Proama rozszerzyła zakres ubezpieczenia OC w życiu prywatnym Plus o odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za tzw. „szkody wężykowe”.

Ochroną ubezpieczeniową zostały objęte, niezależnie od winy ubezpieczonego, wszystkie szkody spowodowane wskutek pęknięcia, oderwania czy odłączenia się wężyka doprowadzającego lub odprowadzającego wodę do urządzeń domowych.


„Ubezpieczyciel zwróci koszty remontu mieszkania sąsiada niezależnie od tego, czy odłączony wężyk został zamontowany przez ubezpieczonego czy przez zatrudnionego hydraulika” – wyjaśnia Damian Zieliński, kierownik ubezpieczeń mieszkaniowych w Proama.


Najczęstszą przyczyną wszystkich zalań zgłaszanych przez posiadaczy ubezpieczeń mieszkaniowych są szkody powstałe wskutek pęknięcia, oderwania się czy odłączenia się wężyków.

Proama specjalizuje się w ubezpieczeniach komunikacyjnych. W Polsce działa od 2011 r.

Rynek ubezpieczeń: UFG pomaga kierowcom w związku ze zmianą zasad wypowiadania OC

Utworzono .

Od 11 lutego 2013 zaczną obowiązywać nowe, rozszerzone zasady wypowiadania komunikacyjnych polis OC. Ponieważ wraz z wejściem w życie nowych zasad wzrośnie ryzyko zakupu pojazdu z nieaktualną polisą, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny postanowił pomóc kierowcom. W tym celu przygotował specjalny poradnik, w którym krok po kroku opisuje co zrobić, by uniknąć braku obowiązkowego OC.

Przez ostatni rok na rynku funkcjonowały dwa rodzaje komunikacyjnych polis OC: wykupione przed i po wejściu w życie ostatniej nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych  z 11 lutego 2012 roku. Do 10 lutego tego roku wygasną wszystkie umowy nabyte w dotychczasowym reżimie prawnym. - Obawiamy się, że część osób nie od razu zorientuje się w nowych przepisach i może wpaść w pułapkę braku ubezpieczenia OC - mówi Elżbieta Wanat-Połeć, prezes UFG. - Naszą intencją jest jednak uświadomienie Polakom, jak ważne jest posiadanie polisy OC i że nie jest to kolejny podatek, ale realna ochrona finansowa budżetów domowych, osób posiadających samochód, motocykl, motorower czy ciągnik -wyjaśnia.

UNIQA: Nowości w ubezpieczeniach mieszkań

Utworzono .

UNIQA rozbudowała zakres ochrony w ubezpieczeniach mieszkań. Wśród wprowadzonych wariantów znajdują się m.in. odszkodowanie w wysokości pozwalającej na zakup nowego mieszkania w przypadku całkowitego zniszczenia starego, pomoc assistance w nagłych sytuacjach, takich jak: awaria kranu lub pralki czy dostarczenie leków.

Od połowy stycznia ubezpieczyciel proponuje członkom spółdzielni mieszkaniowych oraz klientom banków spółdzielczych ubezpieczenie mieszkań ze składką płatną miesięcznie. Do tej pory opłatę można było wnosić razem z czynszem. Od teraz można ją również uiszczać na przykład wraz z opłatą za użytkowanie konta w banku. 

Nasi Partnerzy

  • 4
  • 5
  • 6
  • 7